Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 2005 (vol. 35), issue 1

Acta Univ. Palacki. Olomuc., Gymn. 2005 35(1): 35-42

Analysis of structure of the biathlon runs

Jarosław Cholewa1, Dagmara Gerasimuk1, Michał Szepelawy2, Adam Zając1
1 University School of Physical Education, Katowice
2 The State School of Higher Professional Education, Racibórz

The biathlon is an Olympic sport discipline, which is a combination of two events, Nordic skiing and precision shooting. Combining events of such different psychophysical background creates great demands on the athlete and coach. The main objective of this paper was to determine which of these events has a greater impact on the final result considering the distance and sports level. The results of the World Cup and the Olympic Games in the 2001/02 season were analyzed statistically. The data indicates that the results of the run influence the final result to a higher degree than shooting does. This is especially true in the sprint and in relation to biathletes of higher sports level. At long distances, the level of shooting and the time of the run influence the final result to the same extent. The influence of the time of shooting on the final result is dependent on the distance of the run.

Keywords: Biathlon, analysis of sport results

Prepublished online: February 23, 2009; Published: March 1, 2005

Download citation

References

 1. Ewstratow, W., Czukardin, Y., & Sergeew, B. (1989). Sport narciarski. Moskwa: Fizkultura i Sport.
 2. Groslambert, A., Candau, R., Belli, A., & Rouillon, J. D. (1997). Influence of the duration of he different biathlon phases on the performance of the athletes of the 1992 Olympic Games Coaching and sport science journal. Rome, 2(3), 30-33.
 3. Groslambert, A., Candau, R., Gillot, G., & Rouillon, J. D. (1996). Influence of specific exercise on the shooting performance and on postural control in the biathlon. In P. Marconnet et al. (Ed.), First annual congress, frontiers in sport science, the European perspective (pp. 76-77).
 4. Hoffman, M. D. et al. (1992). Biathlon shooting performance after exercise of different intensities. International Journal of Sports Medicine, 13, 270-273. Go to original source... Go to PubMed...
 5. IBU Biathlon calendar (2001). Salzburg: IBU.
 6. Klusiewicz, A. (2000). Fizjologiczna charakterystyka wysiłku startowego w biathlonie. Sport wyczynowy, 11(12), 11-21.
 7. Kłodecka-Różalska, J. (2002). Psychologiczne uwarunkowania osiągnięć kobiet i mężczyzn w dwuboju zimowym. Sport wyczynowy, 3(4), 87-99.
 8. Krasicki, S. (Ed.) (1999). Narciarstwo biegowe. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego.
 9. Krasicki, S., Majoch, T., & Tokarz, L. (1995). Biegi narciarskie. Warszawa: COS RCM-SzKFiS.
 10. Łarionow, A. (2002). Metodyka przygotowania zawodników w narciarstwie biegowym na różnych etapach szkolenia. Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego.
 11. Nunar, B., & Pustovrh, J. (1998). Performance in the biathlon from the aspect of the influence of individual elements of the competition situation. In M. Pavlovic (Ed.), Zbornik. III. mednarodni simpozij Sport mladih (pp. 511-516). University of Ljubljana: Faculty of Sport.
 12. Pustovrh, J., Jost, B., & Vodicar, J. (1995). Analysis of the structure of competitive successfulness in the biathlon. Acta Kinesiologiae: Universitatis Tartuensis Tartu, 171-185.
 13. Raczek, J. (1986). Szkolenie młodzieży w systemie sportu wyczynowego. Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego.
 14. Rundell, K. W., & Bacharach, D. W. (1995). Physiological characteristics and performance of top U.S. biathletes. Medicine and science in sports and exercise, 9, 1302-1310. Go to original source...
 15. Rundell, K. W., & Szmedre, L. (1998). Energy cost of rifle carriage in biathlon skiing. Medicine and science in sports and exercise, 30, 570-576. Go to original source... Go to PubMed...
 16. Ryguła, I. (Ed.) (2002). Elementy teorii, metodyki, diagnostyki i optymalizacji treningu sportowego. Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego.
 17. Wasilewski, B. (1997). Sztuka skutecznego strzelania. Warszawa: Sport i turystyka.